Menjadi Berdaya dengan Program Kredawala, CSR Pertamina DPPU Sepinggan